ZBIORNIKI NA WODĘ Z POLIETYLENU (HDPE)
Zbiorniki wykonane z polietylenu (HDPE) o pojemności od 2000 do nawet 60000 litrów. Ich dwupłaszczowa konstrukcja przyczynia się do siedmiokrotnego wzrostu wytrzymałości w stosunku do zbiorników o klasycznej budowie. Przystosowane są do przykrycia warstwą gruntu do 1,5 m. Posadowienie na większej głębokości wymaga zwiększenia grubości ścian zbiornika (wykonywane na zamówienie). Włazy do zbiorników mogą być podwyższane odpowiednimi nadbudowami.
W sytuacji stałego lub okresowo występującego wysokiego poziomu wód gruntowych zbiornik musi zostać zabezpieczony opaską betonową, wykonywaną w trakcie montażu.

Zbiorniki bezodpływowe mogą mieć wykonany przelew. Umożliwia to połączenie kilku zbiorników.

Zbiorniki HDPE

oferta05a

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

Partnerzy

logo wobet

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych