STUDZIENKI WODOMIERZOWE I KANALIZACYJNE
Studzienki wodomierzowe
Przeznaczone są do montażu w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego ich występowania. Konstrukcja studzienek ma zapewnić szczelność i ochronić zainstalowane wewnątrz urządzenia. Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się przez włazy rewizyjne o średnicy ok. 0,6 m. w celu zabezpieczenia studzienki przed wypłynięciem wykonywana jest obsypka betonowa (w części dennej). Wykonana zgodnie z dostarczona instrukcja, umożliwia zabezpieczenie studzienki przed działaniem siły wyporu. Studzienki sprzedawane są bez wyposażenia (wodomierzy, zaworów). Studzienki wodomierzowe wykonane są z polietylenu (HDPE). Posiadają rury przyłączeniowe, wykonane z węża PE 40 (opcjonalnie PE 25 - PE 63) i wyposażone są w cztery stopnie ułatwiające czynności rewizyjne.

Studzienka typu H190 HDPE
oferta07a

Studzienki kanalizacyjne - kinety
kinety01Studzienki kanalizacyjne wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE). Typoszereg tych studzienek z dnem w postaci kinety przeznaczony jest do instalacji w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Konstrukcja studzienek umożliwia maksymalne skrócenie czasu koniecznego do ich instalacji oraz dokonanie szybkich przyłączy. Studzienki o średnicy powyżej 800m posiadają stopnie złazowe.

Studzienki oferowane są w szerokim zakresie średnic i wysokości. Standardowo wykonywane są w wysokościach zwiększających się co 500mm, np. 1500, 2000, 2500 mm. Istnieje możliwość zakupu studzienki w częściach czyli osobno podstawy (kinety), komory roboczej (nadstawki) oraz zwieńczenia (stożka redukcyjnego). Umożliwia to zestawienie na miejscu montażu studzienki o odpowiedniej wysokości i z właściwą kinetą. Wiąże się to z koniecznością spawania lub wciskania na uszczelkę poszczególnych części. Dodatkowo właz rewizyjny może posiadać nadbudowy o wysokości od 200 do 500 mm.
Dostarczane studzienki posiadają króciec odpływowy z możliwością podłączenia rur o trzech rodzajach średnic (200, 260, 110 mm). W celu podłączenia rury dopływowej należy zastosować wiertarkę z wyrzynarką do otworów. W powstałym otworze umieszczamy profilowaną uszczelkę wlotową, w którą wkładana jest rura dopływowa. W przypadku rury odpływowej, podłączenie odbywa się za pomocą kroćca, który jest obcinany przy końcu odpowiadającej nam średnicy. Na wystający króciec nakładany jest kielich rury odpływowej.

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

Partnerzy

logo wobet

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych