Separatory tłuszczu stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach socjalno-bytowych. Urządzenia te instaluje się blisko źródła zanieczyszczeń tłuszczowych, na wylocie ścieków z kuchni, w restauracjach, w hotelach, w barach szybkiej obsługi itp. Mogą być również montowane w gospodarstwach indywidualnych, w których znajdują się osobne wyloty kanalizacji kuchennej, przyczyniając się do wolniejszego zapełniania osadników gnilnych przydomowych oczyszczalni ścieków i rzadszego ich opróżniania.
W celu dokładnego dobrania separatora (określenia jego pojemności) należy uwzględnić planowana wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s).

separator ST 4

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

Partnerzy

logo wobet

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych