SEPARATORY KOALESCENCYJNE (OLEJÓW, WĘGLOWODORÓW)
Separatory benzyn i olejów maja zastosowanie w obiektach takich jak : myjnie i warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, parkingi, itp., czyli wszędzie tam gdzie dostają się do odpływu kanalizacyjnego lub deszczowego substancje ropopochodne (lub istnieje możliwość przedostania się tych substancji ).
Czynniki umozliwiajace dobór odpowiedniego separatora to planowana wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s) z uwzględnieniem przepływu maksymalnego, oraz rodzaj odbiornika (deszczówka, kanalizacja).
Separatory typu BSW (separatory węglowodorów) i BSK (separatory koalescencyjne z wkładem) zintegrowane są z piaskownikiem (odmulaczem)

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

Partnerzy

logo wobet

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych