OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE ZE ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM
WOBET - HYDRET
Oczyszczalnie te są tańsze od systemów z bioreaktorami lecz wykazują się mniejsza efektywnością procesu oczyszczania. Mogą być jednak stosowane jako jedyny element doczyszczenia ścieków poza osadnikiem gnilnym lub są stosowane w połączeniu z drenażem lub filtrem żwirowym. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków w przypadku takiej oczyszczalni może być rów melioracyjny, rzeka lub studnia chłonna.
Wypełnieniem złóż biologicznych są spieki keramzytowe lub kształtki z tworzywa sztucznego. W standardowym zestawie oczyszczalni oprócz złoża biologicznego znajduje się osadnik gnilny. Może również istnieć konieczność instalacji przepompowni. W zależności od rodzaju reaktora proponowane są różne wielkości osadników oraz różne rodzaje przepompowni.

Oczyszczalnia ze złożem biologicznym

oferta02a

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

Partnerzy

logo wobet

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych