OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJACYM
WOBET - HYDRET
Podstawowe elementy oczyszczalni czyli osadniki gnilne wykonane są z wysoko zagęszczonego polietylenu HDPE (osadniki 2m3, 3m3, 4,5m3) lub laminatu poliestrowo - szklanego (osadniki powyżej 4,5 m3). Z polietylenu wykonane są również studzienki drenażowe rozdzielcze. Rury drenażowe oraz wentylacja niska wykonana jest z rur i elementów PCV lub z polipropylenu.

Osadniki gnilne pełnią rolę wstępnego i najważniejszego urządzenia w przydomowych oczyszczalniach ścieków. W naszej ofercie znajdują się osadniki gnilne jedno, dwu i trzykomorow. Podział osadnika na komory umożliwia polepszenie procesu separacji, w większym stopniu zabezpiecza również filtr przed zamuleniem. Filtr wykonany jest z tworzyw sztucznych (tzw. "plaster miodu") i nie wymaga okresowej wymiany.

Osadniki gnilne mogą być ze sobą łączone.

Zadaniem studzienek rozdzielczych jest równomierne rozdzielenie ścieków na ciągi rur drenażowych w systemach drenażowych oczyszczalni ścieków.

osadniki07 osadniki05
osadnik11 osadnik22

Dane Kontaktowe

Zadzwoń
tel. 880-276-397
Biuro
os. Centrum A 1/83 31-923 Kraków,
E-mail
januszburka@interia.pl

Partnerzy

logo wobet

BUWA USŁUGI:

buwa strzal Sprzedaż i montaż oczyszczalni
buwa strzal Serwis oczyszczalni
buwa strzal Systemy odwodnień
buwa strzal Zgospodarowanie wód opadowych